Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na usługi pocztowe

wtorek, 7 gru 2021 09:57

"Świadczenie usług transportu odpadów o kodzie 20 03 01"

środa, 1 gru 2021 09:12

"Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu"

piątek, 26 lis 2021 07:38

Zaproszenie do składania ofert na usługi geodezyjne

wtorek, 23 lis 2021 11:25
Usługi geodezyjne: inwentaryzacje podwykonawcze przyłączy wod.-kan. oraz tyczenie sieci wod.-kan

Zaproszenie do składania ofert na cykliczne dostawy materiałów biurowych.

poniedziałek, 15 lis 2021 13:48

Przetarg nieograniczony na "Zakup ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu".

wtorek, 2 lis 2021 15:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu Transport osadów ściekowych

czwartek, 28 paź 2021 12:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT BADANIA BILANSU

czwartek, 21 paź 2021 10:00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, zwraca się z prośbą na przedstawienie oferty cenowej na badanie sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2021r. Szczegóły w załączniku.

Transport osadów ściekowych na pola do rolniczego zagospodarowania

piątek, 15 paź 2021 13:56
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, zwraca się z prośbą na przedstawienie oferty cenowej na transport osadów ściekowych na pola do rolniczego zagospodarowania. Szczegóły w załączniku.

Przetarg nieograniczony na „Cykliczne dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków w Piszu”.

piątek, 15 paź 2021 10:19
Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Sprzedaż samochodu dostawczego Fiat DUCATO 2,0 TD

piątek, 15 paź 2021 07:55

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych i klasycznych o wartości nie przekraczającej 130.000 złotych

wtorek, 24 sie 2021 12:53
2021

Regulamin udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)

wtorek, 24 sie 2021 12:59
2021