Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej w złotych
równowartości 30.000 EURO

Nazwa zadania: Usługi transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych.

Data powstania: czwartek, 23 lip 2020 10:39
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 10:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 715 razy

Zaproszenie do składania ofert.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej w złotych
równowartości 30.000 EURO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu ul. Tęczowa 2

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w PWiK Sp. z o.o. w Piszu.

Nazwa zadania: zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków:                                                            
1. skratki                                           -   kod odpadu 19 08 01         -   ilość 200 ton

2. zawartość piaskowników         -   kod odpadu 19 08 02         -   ilość 50 ton 

Planowana data lub okres realizacji zamówienia: cyklicznie do końca roku 2020.
Oferta powinna zawierać ceną za 1 tonę zagospodarowania odpadu.

Dodatkowo można złożyć ofertę  na transport odpadu ( stałą cena za jeden kurs przyjmując ładowność do 24 ton odpadu).

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę za 1 tone zagospodarowania odpadu.

Oferty należy składać do dnia 30-06-2020 do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego bądź drogą mailową:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
email: pwikpisz@hot.pl
(sekretariat)

Osoba uprawniona do udzielenia informacji w przedmiocie zamówienia: Mariusz Podeszwik tel. 606 805 415

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1708 razy

Wybór dostawcy - „Sukcesywne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje,

że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w przedmiocie zamówienia:

„Sukcesywne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych” 

wpłynęły następujące oferty:

 

 

Oferent Wartość oferty (brutto) Gwarancja (m-cy) Uzyskane punkty
       
ARMATURA-DOBROWOLSKI
Ul. Towarowa 5, 10-416 Olsztyn
Oddział Pisz
Ul. Gdańska 16L
12-200 Pisz
217.994,83zł 24 100

 

Zwycięzcą postępowania została firma:

ARMATURA-DOBROWOLSKI

Ul. Towarowa 5, 10-416 Olsztyn
Oddział Pisz
Ul. Gdańska 16L
12-200 Pisz

Wartość oferty (brutto): 217.994,83zł

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2020 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2020 12:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4632 razy